Bazény, kúpacie a okrasné jazierka

Bazén, aspoň nafukovací, je dnes súčasťou takmer každej záhrady. Okrem klasických bazénov rastie aj obľuba kúpacích jazierok. Zaujímavým prvkom Vašej novej záhrady môže byť tiež okrasné jazierko.

Bazén

Na výstavbu bazénu je najdôležitejším faktorom veľkosť, tvar a sklon pozemku. Ideálnym priestorom je rovná a priestranná časť záhrady, ale ani svah nebráni realizácii Vášho zámeru. Bazén ohraničený terasovito upraveným svahom môže mať svoje osobité čaro, najmä ak je okolie vhodne doplnené rastlinami. Architektonicky najčistejším riešením je dnes pravdepodobne bazén zapustený až po okraj do krajiny. Tým bazén úplne zapadne do terénu a na ploche záhrady nepôsobí rušivým dojmom. V takom prípade je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu vody z okolia bazéna.

Bazén by mal byť umiestnený tak, aby bol v ideálnom prípade po celý deň vystavený slnečnému žiareniu, čo priaznivo prispieva k teplote vody. Ďalej je vhodné vybrať miesto tak, aby v blízkosti neho bolo možné umiestniť solárny ohrev. V prípade umiestnenia bazéna v zatienenej časti záhrady je solárny ohrev úplnou nevyhnutnosťou, v ostatných prípadoch Vám predĺži kúpaciu sezónu až o niekoľko týždňov. Dôležité je nezabudnúť pri návrhu na umiestnenie bazénovej technológie, najmä filtra.

Ak na Vašom pozemku nie je možné umiestniť bazén napevno do krajiny, môžete zvoliť variant nadzemných bazénov. Väčšina bežne užívaných nadzemných bazénov je prenosná a znovupoužiteľná, čiže po postavení sa dajú znova rozobrať a zostaviť. Takéto bazény sú väčšinou na zimu upratané. Tieto bazény sú bezpečnejšie pre malé deti, pretože vzhľadom k ich pozícii nad terénom nehrozí pád dieťaťa do bazénu. Tiež sa lepšie udržujú, nemajú problémy s odkanalizovaním a menej sa znečisťujú prachom a hmyzom.

Veľkosť, tvar a vybavenie bazéna potom závisí najmä od veľkosti pozemku a finančných možností majiteľa. Pri realizácii je potrebné zohľadniť celkový objem vody v bazéne a doplniť ho filtráciou s primeranou kapacitou.

Okrasné jazierko

Predtým sa okrasné jazierka hojne tvorili betónovaním. V dnešnej dobe sú dostupné modernejšie technológie, ktoré umožňujú jazierko ľahšie zrušiť. Využiť môžete špeciálnej fólie alebo prefabrikované škrupiny.

Použitie fólie

Pri využití fólie sa najprv vyhĺbi jama. Výhodou je možnosť navrhnúť si ľubovoľný tvar budúceho jazierka, tento tvar by mala rešpektovať už vyhĺbená jama. Dajte pozor na to, aby brehy jazierka neboli príliš príkre. Naopak v brehoch už počas hĺbenia vymodelujte terasovité stupne, ktoré poskytnú životný priestor budúcim rastlinám a živočíchom. Z vyhĺbenej jamy je potrebné odstrániť prípadné kamene a korene. Potom sa celé dno pokryje zhruba 5cm vrstvou piesku, na ktorý je položená špeciálna tkanina, ktorá chráni vodotesnú fóliu. Fólia by sa pri pokladaní nemala prekrývať a mala by ležať voľne. fóliu je možné rezať a zvárať horákom. Na fóliu sa navrství štrk, ktorý ju zabezpečí proti posunu. V tomto okamihu už môže byť jazierko napustené vodou. Okraje fólie je vhodné ukotviť do zhruba 20 cm ryhy po obvode jazierka tak, aby jej konce smerovali smerom nahor. Ryha sa nakoniec vyplní štrkom a pieskom.

Použitie prefabrikovanej škrupiny

Prefabrikované škrupiny ponúkajú pomerne pohodlný spôsob vybudovaniu jazierka . V tomto prípade si nie je možné navrhnúť vlastný tvar, ale je potrebné sa držať aktuálnej ponuky. Problém môže nastať s hĺbením jamy, lebo tá by mala čo možno najlepšie kopírovať tvar škrupiny, ktorá je do nej zasadená.

Kúpacie jazierka

Kúpacie jazierko spája bazén a okrasné jazierko v jeden celok. Jazierko je rozdelené na dve zóny, jedna je kúpacia a druhá okrasná. Okrasná časť s vysadenými vodnými rastlinami zároveň slúži ako prírodná filtrácia.

Kúpacia zóna by mala byť aspoň 2 metre hlboká. Táto hĺbka nielenže umožňuje skoky do vody, ale hlavne väčší objem vody priaznivo ovplyvňuje stabilitu ekosystému. Čistiaca okrasná zóna je naopak plytká, maximálna hĺbka dosahuje zhruba 80cm. Rozmedzie týchto dvoch zón býva riešené rôzne, veľmi elegantným riešením je umiestnenie smrekovcového rámu. Smrekovcové drevo vytvorí veľmi jasný optický predel a navyše jeho životnosť vo vode je pomerne vysoká. Horná hrana predelu býva umiestnená 30-40cm pod hladinou.

Rastliny do čistiacej zóny sa osádzajú podľa hĺbky dna. Tieto rastliny, ako napríklad lekná, sa logicky nachádzajú v najväčšej hĺbke, spravidla uprostred. S ubúdajúcou hĺbkou umiestňujeme vodné rastliny ku krajom, potom rastliny mokraďové. Najčastejšie osadzovanými rastlinami sú lekná, kosatce, pálka, trsť a rôzne trávy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *