Vykurovanie rodinných domov

Ponuka zdrojov pre vykurovanie rodinných domov je v súčasnosti pomerne široká, klasické a rokmi preverené varianty doplnili moderné, k prírode ekologické varianty z obnoviteľných zdrojov. Každý systém vykurovania má svoje špecifické vlastnosti a aspekty, podľa ktorých sa výber vykurovacieho systému pre rodinný dom trochu komplikuje.

V minulých rokoch sme zaznamenali rozmach nových ekologických zdrojov energie pre vykurovanie, elektriny a zemného plynu. Na oba systémy bolo možné získať zaujímavé dotácie a prevádzkové náklady sa zdali byť zaujímavé. Navyše ekologický prínos týchto technológií bol nespochybniteľný. Ale spolu s tým, ako rastú ceny oboch spomínaných energií, rastie obľuba nových ekonomických alternatív vykurovania stavby a zároveň je tu cítiť akýsi návrat k starým vykurovacím zdrojom.

Pri stavbe rodinného domu je potrebné ekonomicky plánovať systém vykurovania už od samého začiatku projektu. Pojem vykurovania totiž zahŕňa celý súbor riešení v rodinnom dome, a to

  • Návrh zdroja tepla
  • Samotná prevádzka
  • Regulácia vykurovacieho systému

Voľba systému vykurovania je veľmi komplexnou záležitosťou. V každom stavebnom projekte by mali byť vypočítané tepelné straty, ktoré sú potom podkladom pre návrh projektu vykurovania. Návrh stavebného projektu nám rozkryje problematiku s výberom zdroja tepla s ohľadom na dostupnosť paliva v danej lokalite, problematiku s voľbou rozvodov vykurovacieho systému, vykurovacie telesá a spôsob regulácie. Aj keď požiadavky investora na prevádzku nie sú zanedbateľné, význam optimálneho rozhodnutia je v ekonomických obstarávacích a prevádzkových nákladoch vykurovacej sústavy spojenej s jej prevádzkou

Niektoré zdroje tepla podliehajú ekologickej dani (hnedé a čierne uhlie, koks, drevo, brikety, propán-bután, pelety, LTO) a vzhľadom k očakávanému rastu cien palív, vychádza (z hľadiska obstarávacích aj prevádzkových nákladov počas prvých deviatich rokov) najlacnejšie vykurovanie kotlom na hnedé uhlie, po desiatom roku prevádzky najlacnejšie vykurovanie kotlom na propán bután.

Jednoznačne najvyššie obstarávacie náklady majú tepelné čerpadlá, výhodná je však ich ekonomicky úsporná prevádzka. Po 5 rokoch sú už kumulované náklady (započítaná ekologická daň) nižšie ako náklady za vykurovanie priamotopom a po 8 rokoch sú lacnejšie ako kotly na zemný plyn.

Jedným z najobľúbenejších zdrojov poslednej doby je drevo, ktoré je u nás pomerne ľahko dostupné a jeho obstarávacia cena je najnižšia v porovnaní s ostatnými palivami. Vďaka moderným kotlom je možné spaľovať aj hnedé uhlie veľmi efektívne a tým aj lacno a pomerne ekologicky, preto rastie obľuba i tohto typu vykurovania.

Každý kto uvažuje ekonomicky, premýšľa o investícií do vykurovacieho zariadenia, volí podľa určitých priorít, ktoré sú pre výber zariadenia rozhodujúcu. Veľkú úlohu môže pre niektorých zohrať otázka ekológie a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, hoci náklady na kúpu sú vyššie než u iných zariadení. Napriek tomu volia napr: tepelné čerpadlo. Pre iných môže byť zásadná počiatočná investícia a náklady na prevádzku v nasledujúcich piatich rokoch, preto volí vykurovanie kotlom na tuhé palivá. Pokiaľ je tou hlavnou prioritou jednoduchá obsluha a prevádzka, bude pravdepodobne voliť kotol na zemný plyn alebo propán-bután, aj keď bezúdržbovú prevádzka dnes už ponúkajú napríklad aj kotly na drevené peletky s automatizovaným podávačom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *