Elektrina ako tepelný zdroj pre vykurovanie domu

Elektrina, ako tepelný zdroj pre vykurovanie, je z hľadiska nárokov na výrobu najnáročnejšia. Nie je teda prekvapujúce, že je to najdrahší zdroj energie. K celkovému zlepšeniu nevedie ani fakt, že medzi cenou energie, cenou ohrievača a komfortom obsluhy, sa oproti ostatným zdrojom najľahšie mení na tepelnú energiu.

Z hľadiska komfortu obsluhy, môžu byť vykurovacie zariadenia u tohto zdroja malé, výkon sa ľahko reguluje a pri reprodukcií energie sa neuvoľňujú žiadne splodiny. Elektrina je skrátka dostupná všade.

Výhody elektrického vykurovania:

  • Bezobslužné a veľmi komfortné
  • Priaznivé obstarávacie náklady, podľa variantov

Nevýhody elektrického vykurovania:

  • Finančne nákladné na prevádzku – závisí na tepelno-izolačných vlastnostiach objektu;
  • Problémy, poruchy pri dodávkach
  • Neekologické (pri výrobe elektrickej energie )

K výhodám vykurovania elektrickou energiou by sme mohli priradiť kladné “ekologické” hľadisko, ale len keď nie je ovzdušie v okolí domu zaťažované priamym procesom výroby elektriny . Vďaka tomu, že sa veľká časť elektriny vyrába v uhoľných elektrárňach, ktoré majú pomerne malú účinnosť, sú emisie CO2 spojené s týmto zdrojom energie vysoké. Prehľad rôznych spôsobov elektrického vykurovania a platných taríf možno nájsť na stránkach dodávateľov elektriny, ako je ČEZ alebo EON.

Elektrické vykurovanie je naozaj drahšie, ako iné varianty.
Kombinácia elektrokotla a radiátorov je vhodná v prípade, že chcete mať možnosť ohrievať vodu v radiátoroch aj iným spôsobom (kotol na tuhé palivo), transferuje sa to pomocou kohútikov na potrubí. Tiež je to vhodné v prípade, že radiátory sú v dome už namontované a chcete len zmeniť zdroj. Potom je kompletná výmena funkčných radiátorov za priamotopy zbytočne komplikovaná a drahá.

Ak nemusíte dávať kotol k už hotovým radiátorom, naskytá sa lepšie riešenie v podobe priamotopov. Je to jednoduchšie na ovládanie kúrenia v jednotlivých miestnostiach (každý radiátor je možné zvlášť nastaviť) a nie sú žiadne straty tepla počas prenosu.

Na vykurovanie rodinných domov môžeme použiť: Akumulačné kúrenie, Tepelné čerpadlá

Priamotopy

Elektrické kúrenie môže dobre fungovať ako sekundárny zdroj tepla. Tento účel spĺňajú najviac Priamotopy. Môžete ich využiť, ak ešte nezačala vykurovacia sezóna a vo vašom obydlí je chladnejšie alebo ak ústredné kúrenie vypovedalo službu.
Priamovýhrevné telesá majú veľkú výhodu oproti ostatným – sú často ľahko prenosné, preto sa veľmi hodia k rekreácií na chatu, alebo na chalupu, kde nie je iné kúrenie ako stará pec na tuhé palivo.

Najčastejšie využívané typy el. priamotopov:

  • priamotopy na elektrinu
  • vykurovacie panely
  • akumulačné kachle
  • infražiariče
  • vykurovacie rohože.

Na našom trhu je v súčasnosti množstvo moderných priamotopov v najrôznejších tvaroch ľahko dostupných. Niektoré z nich dokonca fungujú v letnom období opačne, tzn. ako klimatizácia.
Veľkou nevýhodou týchto zariadení je, že za chvíľu je v dome zima. Tento problém môžeme riešiť pomocou časového spínača.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo s mimoriadne nízkym elektrickým príkonom vykuruje celý dom, pripravuje teplú vodu, ohrieva vodu v bazéne a v letnom období môže i chladiť . Je to jedno z najúspornejších zariadení na vykurovanie. Vyžitím tohto alternatívneho zdroja, fungujúceho na princípe odoberania energie z okolitého prostredia (podzemná voda, pôda alebo vonkajší vzduch), sa dá tradičné vykurovanie zemným plynom či elektrinou efektívne nahradiť.

Ako tepelné čerpadlo pracuje?
Na princípe termodynamického chladiaceho obehu je tepelná energia odovzdávaná z okolitého prostredia (podzemná voda, pôda alebo vonkajší vzduch) do výmenníka tepla (výparníka zariadenia), kde je z veľkej časti odovzdávania z vysokotlakovej časti (kondenzačného zariadenia) do celého vykurovacieho procesu. Aby sa ale následná transformácia tepelnej energie z nižšej na vyššiu teplotu mohla uskutočniť, musíme do systému dodať pohonnú elektrickú energiu. Efektívnosť tejto transformácie sa meria rozdielom medzi množstvom pohonnej energie zariadenia a množstvom získanej nízkoteplotnej energie.

Výhody a nevýhody
Vzhľadom k tomu, že sa na pohon kompresora používajú takmer výlučne elektromotory, ide vlastne z hľadiska použitej energie o istú formu elektrického vykurovania. Za každú spotrebovanú 1 kWh vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Veľkou výhodou je teda nízka cena energie, nevýhodou sú obstarávacie náklady (rovnako ako pri LED žiarovkách ktoré spotrebujú desatinu energie oproti klasickým ale obstarávacie náklady som niekoľko násobne vyžšie), ktoré sa pohybujú rádovo niekoľko desiatok Eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *