Ako vybaviť stavebné povolenie na dom

Chystáte sa stavať dom alebo rekonštruovať a všetky papierovačky a administrácia sú pre vás veľkou neznámou? Poradíme vám, ako vybavíte stavebné povolenie a kedy ho vôbec nemusíte riešiť.

Stavba domu nie je len tvrdá a špinavá chlapská robota, ale zahŕňa tiež riešenie a dolaďovanie ideálneho riešenia projektu s architektom a návštevy stavebného úradu. V závislosti od typu stavby či charakteru rekonštrukcie sa môže zlúčiť územné a stavebné konanie, v niektorých prípadoch dokonca postačí aj ohlásenie stavebnému úradu. V určitých prípadoch sa však oddelenému stavebnému a územnému konaniu nevyhnete. Zistite, ktoré to sú.

Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie?

stavebne-povoleniePri stavbe klasického domu sa povinnosti žiadať o stavebné povolenie nevyhnete. Ide o prípady, keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy alebo ak je vyššia ako 5 m (podzemná stavba hlbšia ako 3 m). Stavebné povolenie budete potrebovať aj vtedy, ak meníte objem už existujúcej budovy nadstavbou alebo prístavbou, keď sa menia nosné steny, tvar strechy alebo ak zatepľujete.

Naopak, len ohlásenie zmien stavebnému úradu bude stačiť, ak chcete postaviť prízemnú stavbu menšiu ako 25 m2, ktorá je nižšia ako 5 m alebo ak podzemná nepresahuje 3 m. Stavebné povolenie netreba ani ak staviate prípojky, meníte nenosné priečky v rámci bytového domu, staviate plot alebo chcete zaskliť balkón.

V prípade, že meníte krytinu na streche, okná a dvere, elektroinštalácie, nenosné priečky v rodinnom dome či vymieňate plot na jeho existujúcom mieste, netreba ohlášku a ani stavebné povolenie.

Zlúčenie územného a stavebného konania je možné len vtedy, keď zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, má len jedno podlažie či jedno podzemné podlažie a podkrovie. Týka sa to tiež stavieb určených na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby, ak nepresahujú 300 m2 a výšku 15 m, oporných múrov a podzemných stavieb menších ako 300 m2 s hĺbkou maximálne 6 m. Pri všetkých väčších a vyšších stavbách je nutné územné a stavebné konanie oddeliť.

Čo potrebujete k stavebnému povoleniu?

ziadost-o-stavebné-povolenie

Stavebné povolenie vám vydá na príslušný stavebný úrad, kde vám tiež oznámia, čo presne ku konaniu budete potrebovať. K tlačivu o vydanie stavebného povolenia budete potrebovať množstvo dokumentov, napríklad:

  • projektovú dokumentáciu stavby v 2 kópiách
  • situáciu osadenia stavby
  • názov a adresu stavebného dozoru s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie činnosti (ak staviate svojpomocne)
  • názov a adresu dodávateľa stavby (ak sa stavba realizuje dodávateľsky)
  • list vlastníctva, ktorý nie je starší ako 3 mesiace
  • právoplatné územné rozhodnutie
  • vyhlásenie stavebného dozoru, vyjadrenie vodární, elektrární a plynární

Ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, automaticky zaniká jeho platnosť. Aby sa doba stavebného konania zbytočne nepreťahovala, dopredu si naplánujte všetky potrebné kroky. Na vyjadrenia správcov sietí sa napríklad môže čakať aj 30 dní (trvanie zákonnej lehoty), oslovte preto potrebné inštitúcie ešte predtým, ako požiadate stavebný úrad o povolenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *