Narážanie studne

Mať vlastnú studňu a vlastnú vodu je naozaj skvelé, no na to, aby ste túto vodu mohli mať potrebujete niekoho, kto vám narazí studňu. Z cenového hľadiska a z rýchlosť prác pri ich vybudovaní sa najviac najvýhodnejšími práve narážané studne. Ešte predtým, ako na takéto studne stavíte si musíte uvedomiť špecifiká a riziká, ktoré sa spájajú s výstavbou narážaných studní. Takýto druh sa využíva v špecifických geologických podmienkach s vyššou hladinou spodnej vody. Vybudovanie je tak úspešné tam, kde sa nachádzajú štrky.

Ak túžite po vlastnej studni a viete, že máte podzemnú vodu, určite si ju nechajte urobiť, no treba si o tom zistiť omnoho viac informácií, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Narážať studňu môžete len v špeciálnych podmienkach. Štrky tu môžu byť aj s prímesou štrku, no v žiadnom prípade nesmiete budovať studňu len v čistom piesku. Úplne nevhodné prostredie sú:

 • Svahy
 • Kamenistá pôda
 • Ílová pôda

Veľmi dôležitá podmienka pri budovaní tejto studne je to, že hladina vody nesmie byť hlbšie ako 7,5 metra. Bežnou hĺbkou v praxi je 6 metrov. Dôvod je ten, že nasávacie čerpadlo vodu z väčšej hĺbky, bohužiaľ, nevytahne. Ak máte vodu hlbšie, je možné vykopať šachtu, na dne ktorej sa narazí rúra a zároveň sa do nej umiestni aj čerpadlo s príslušenstvom. Môžete takisto kúpiť ručnú pumpu, ktorá je vhodná aj do hĺbky väčšej ako šesť metrov.

Rúra na narážanie studne je úzka a voda z nej sa nasáva. Nasávacie čerpadlá takisto nie sú do príliš veľkých hĺbok a najviac sa dostanú do hĺbky okolo 7,5 – 8,5 metra. Dôležité je mať na pamäti, že studňa musí byť aspoň o dva či štyri metre hlbšia, ako je hĺbka spodnej vody. Na narážanie sa tak používajú rúry s priemerom 48 – 60 mm a na konce sa priskrutkuje narážací hrot.

Nad narážacím hrotom je rúra perforovaná približne 5 mm dierami. Rúra sa zaráža pomocou strojového baranidla, jednotlivé rúry sú spájané pomocou závitových spojov. Ak sú dobré okolnosti, je možné takisto razené studne budovať do hĺbky 20 metrov. Po narazení studne je potrebné odpieskovať ju.

Výhody

Mnohí ľudia však stavia práve na narážané studne z týchto dôvodov:

 • Pri ich stavbe sa trávnik ani okolie domu nezničí od veľkých strojov
 • Pozemok nemusí byť veľký a nie je potrebná ani široká prístupová cesta
 • Pri narážaní studní sa využíva rozoberateľná súprava a preto sú firmy schopné stavať studne aj na obmedzených prístupoch
 • Práce na zrealizovaní studne trvajú len pár hodín
 • Náklady sú nižšie
 • Nižšia je aj cena samonasávacích čerpadiel
 • Narážaná studňa je vhodná aj na ručné čerpanie
 • Využíva sa aj na polievanie záhrad a menšie závlahové systémy

Nevýhody

Existujú však aj nevýhody tejto studne, o ktorých by ste pred jej stavaním mali vedieť:

 • Obmedzená výdatnosť, čo znamená, že z tejto studne je možné odoberať maximálne 45 litrov vody za minútu
 • Znamená to, že žiadna technológia nedokáže upraviť typ, ani veľkosť perforácie pri dokončovaní studne a môže sa stať, že táto časť bude zabudovaná v podloží s vyšším obsahom takzvaných tekutých pieskov. Tie budú prenikať do studne a nedajú sa odstrániť ani viacnásobným odpieskovaním.
 • Pozinkovaná rúra má aj nižšiu životnosť a tak aj životnosť studne je menšia. Nemalo by k tomu však dôjsť do 30 rokov.
 • Dosiahnuteľnosť vody je obmedzená použitím ručného, alebo samonasávacieho čerpadla a tiež výškou vodného stĺpca. Pri nepriaznivých podmienkach, akými sú hlavne znížená hladina podzemných vôd a zlé hydrogeologické prostredie sa môže stať, že studňa jednoducho vyschne.

Aj napriek tomu, že je tu niekoľko nevýhod, je táto studňa dobrým typom, ktorý by vám mohol vyhovovať a mohli by ste byť s ním spokojní niekoľko rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *