Pred rekonštrukciou dôkladne posúďte nehnuteľnosť

Referencie, dôsledná kontrola či odborný dozor a “určitá zdržanlivosť” pri spolupráci s remeselníkmi je viac než vhodná. Rovnako ako dostatočná odborná analýza zamýšľanej rekonštrukcie, projektová dokumentácia s prípadným statickým posudkom, ohláška alebo stavebné povolenie a ďalšie potrebné náležitosti, ktoré plynú zo zákonných povinností.

Väčšina dobrých stavbárov a architektov dokáže pomenovať vady a nedostatky vašej stavby a odporučiť rozumné riešenie. Jedna z veľmi zaujímavých alternatív je, okrem súdnych znalcov z odboru, tiež pomerne nová služba, ktorá sa nazýva Inšpekcia nehnuteľností.

Za dostupnú cenu vám skupina certifikovaných inšpektorov vykoná odborné posúdenie dostupnými neinvazívnymi metódami, vrátane napríklad snímok objektu termokamerou. Následne vypracuje elaborát, ktorý slúži na zmapovanie súčasného stavu bytu, bytových domov, rodinných domov a iných nehnuteľností vrátane industriálnych hál a ich zázemia.

Remeselníkov vyberajte starostlivo, najlepšie podľa odporúčania ďalších ľudí.

Ide vlastne o akési technické osvedčenie o okamžitom stave dislokácie. Toto je ďalej možné doplniť o rozpočet na potrebné náklady rekonštrukcie a prípadné riešenia jednotlivých problémov. A dokument možno pre úplnosť previazať aj preukazom energetickej hospodárnosti budov.

Ak si netrúfate na niektoré práce, ktoré bude podľa inšpektorov nutné vykonať, je dobré poobzerať sa po realizačnej firme s dostatočným servisom. Prílišná dôverčivosť sa v dnešnej džungli stavebníctva ale nenosí, preto buďte pri výbere opatrní. O tom, komu chcete dať zarobiť, si radšej dopredu zistite čo najviac referencií..

“Všetky ideály nepotrebujú len krídla, ale aj miesto, odkiaľ by mohli vzlietnuť.” Ernest Hemingway

Tak sa do toho pustíme a snáď to aj nejako dopadne. Prvotná úvaha, po zvážení našich finančných a časových možností, bude hlboké zamyslenie sa nad našimi potrebami a požiadavkami. Základné motto celej operácie je jasné: Zlepšenie podmienok a kvality života, zníženie energetickej náročnosti domu, ekologické, ekonomické a v neposlednom rade aj estetické bývanie.

Toto hľadisko budeme zohľadňovať, či už sa jedná o opravu, úpravu, prestavbu, vstavanie, dostavbu alebo nadstavbu bytu alebo domu. Ak sa so svojimi požiadavkami vojdeme do existujúcich priestorov, naše úvahy sa budú pohybovať v týchto mantineloch. Hocikedy nám nedostačuje priestor len preto, že nevieme rozumne a hospodárne nakladať s tým, čo máme.

Často si počíname megalomansky a následne sa čudujeme, prečo naše dospelé deti nechcú s nami zdieľať poschodie domu a manželka v tom bludisku niekoľkokrát zablúdila pri jarnom upratovaní. Každému, čo jeho jest, ale umiernenosť je dobrá, pretože každý meter je draho vykúpený.

Ak riešime byt, je nepravdepodobné, že dokážeme zväčšiť jeho metráž, ak neprikúpime aj ten vedľajší a nespojíte ich. To môže platiť aj o byte pod alebo nad tým vaším a použiť sa dá aj strecha, vhodná pre zabudovanie. Usporiadaním nad sebou môže vzniknúť krásny mezonetový byt, ale toto riešenie je vcelku ojedinelé. Väčšinou nás opäť limituje pôdorys bytového domu.

Úplne iné úvahy budú, ak sa chystáme zväčšovať do strán alebo do poschodia existujúci dom. Ale o tom zase až nabudúce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *