Ako správne zabezpečiť dom alebo byt

V živote väčšiny ľudí znamená domov bezpečie. Pre mnohých je byt alebo rodinný dom navyše miestom, kde prežili väčšinu svojho života, je miestom spomienok, oázou pokoja  a prezentáciou všetkého, čo v profesionálnom a osobnom živote dosiahli. Môj dom – môj hrad, hovorí jedno príslovie.

Áno, hrady stavali aj kvôli tomu, aby boli nedobytné a odolali nájazdom lupičov túžiacich po majetku. Dnes je to história, ale podstata lúpenia zostáva naďalej v mnohých ohľadoch identická. Silnie agresia zo strany páchateľov, ktorých mnohokrát zúfalá životná situácia produkuje zúfalé činy. Ak je majiteľ nehnuteľnosti proti takejto trestnej činnosti dostatočne poistený, nevadí mu ani tak fakt, že zmizla drahá televízia alebo je zničené zariadenie domácnosti. Najväčší problém spočíva v psychickej stránke veci, keď dôjde k odcudzeniu predmetov, na ktoré máte silnú osobnú väzbu.

V neposlednom rade trvá veľmi dlhú dobu prekonať tú skutočnosť, že bol vo vašom dome alebo byte cudzí človek, nehovoriac o tom, že k vykradnutiu došlo v čase, keď všetci spali. Aby sme predchádzali podobným nepríjemnostiam, je potrebné dodržiavať dôležité zásady prevencie a danú nehnuteľnosť vybaviť zabezpečovacím zábranným systémom. Montáž takéhoto zariadenia radšej zverte autorizovaným firmám. Je to lepšie v rámci pozáručného servisu, možnej likvidácie škôd a rokovania s poisťovňou.

Krádežiam vlámaním môžeme predchádzať

Kľúčovým bodom panelových domov, je z hľadiska bezpečnosti proti vlámaniu, hlavný spoločný vchod. Väčšina ich dnes disponuje veľmi dobre zabezpečeným dverovým systémom, lenže ani to niekedy nestačí, ak nie je zamknutý a samotní obyvatelia nedodržiavajú zásady prevencie. Je potrebné si uvedomiť, že ako náhle hlavným vchodom umožníte vstup ľuďom, ktorých nepoznáte, môže dôjsť k trestnej činnosti a nikde nie je napísané, že poškodeným nebudete práve vy. Ak stretnete niekoho cudzieho pri vychádzaní z domu alebo napríklad na chodbe, položte mu jednoduchú otázku, či niečo nepotrebuje. Väčšinu páchateľov totiž tento krátky kontakt odradí od ich plánovanej trestnej činnosti kvôli obavám, že si ich niekto zapamätá.

Najkritickejším miestom panelových domov sú pivničné priestory. Zabezpečenie jednotlivých boxov býva väčšinou žalostné a stáva sa ľahkým terčom útoku aj menej zdatných zlodejov. Všímavosť susedov a občianska solidarita je v takýchto prípadoch veľmi dôležitá, pretože ku krádežiam v panelových domoch dochádza väčšinou v dopoludňajších hodinách.

Zbytočne neupozorňujte na majetkové alebo rodinné pomery. Už len taká obyčajná menovka na zvončekovom tlačidle mnohé napovie a je nepísaným pravidlom uvádzať iba priezvisko, bez titulov a koncoviek – ová. Akékoľvek cennosti uzamykajte v domácom trezore alebo využite bezpečnostnú schránku v banke. Evidujte cenné vybavenie domácnosti (šperky, televízia, počítač, mobilný telefón, záhradná technika, športové vybavenie, a pod.) a do zoznamu napíšte výrobné čísla, priložte doklady o obstaraní plus fotodokumentáciu kvôli ľahšej identifikácii. V prípade vykradnutia môžete tento zoznam podstúpiť polícii alebo poisťovni. Ušetríte si tým veľa času a možno zachránite aspoň niečo z toho, čo vám bolo odcudzené.

Na rozdiel od bytu, nie je u rodinného domu najčastejším miestom útoku jeho hlavný vchod, ktorý dnes býva štandardne veľmi dobre zabezpečený, ale väčšinou zle zabezpečené okná alebo dvere do pivnice. Páchatelia trestnej činnosti tiež priznávajú, že najlepšia doba pre krádež je v noci a nie sú výnimkou prípady vykradnutia v čase, keď jeho nič netušiaci obyvatelia v pokoji spia.

K vykradnutiu vlámaním tiež dochádza v hospodárskych budovách, ktoré často nie sú súčasťou domu a spravidla majú veľmi slabé zabezpečenie. Pritom sa v nich skladuje záhradná technika za niekoľko desiatok tisíc. Jediným preventívnym opatrením tak zostáva uzamykanie všetkých vstupných ciest do jednotlivých nehnuteľností počnúc bránkou do záhrady a končiac ventilačným oknom kotolne.

Samostatnou kapitolou sú sociálne siete. Nepíšte na internet nič, čoho by ste neskôr mohli ľutovať. Najmä deťom nemôžete v dnešnom pretechnizovanom svete hovoriť úplne všetko. Je potrebné ich dôkladne upozorniť, aby zbytočne nehovorili o tom, ako drahé máte vybavenie domácnosti, kedy plánujete dovolenku, rodičia služobnú cestu a podobné veci. Sociálne siete ponúkajú páchateľom trestnej činnosti priamo neuveriteľný zdroj informácií. Je ťažké sa potom zmieriť s vedomím, že impulz k vykradnutiu vášho domu alebo bytu prišiel, aj keď nie zámerne, od niektorého z členov rodiny.

Keď už dôjde k najhoršiemu a vstupné dvere bytu alebo rodinného domu vykazujú známky poškodenia, okamžite zavolajte políciu. V žiadnom prípade nevstupujte do objektu, pretože tým jednak poškodíte možné usvedčujúce dôkazy, ale pokojne môžete naraziť na samotného zlodeja. Pozor, hranica medzi nutnou obranou a krajnou núdzou je v našom právnom poriadku veľmi tenká. Aby sme riziko vykradnutia minimalizovali treba všetky prístupové cesty predovšetkým vhodne zabezpečiť.

Možnosti zabezpečenia bytu

Len čo potenciálny páchateľ prekoná prvý zábranný systém v podobe hlavných vstupných dverí panelového domu jediné, čo ho delí od samotného bytu sú vaše vstupné dvere. Dvere bytu sú podľa štatistík skutočne tým najzraniteľnejším článkom a najčastejším miestom útoku. Na prvom mieste je samotný zámok, ktorý by mal spĺňať určité bezpečnostné kritériá. Vstupné dvere je potrebné opatriť takým zámkom, ktorý je odolný proti násiliu, odvŕtaniu, má bezpečnostnú cylindrickú vložku a je navyše zaistený bezpečnostným kovaním. Účinné sú zámky s rozvorovým systémom, pretože taký zámok dvere zaistí na viacerých miestach a navyše zosilnie ich pevnosť.

Odporúča sa tiež montáž prídavného zámku, ktorý je spravidla umiestnený nad hlavným bezpečnostným zámkom, poistnej reťaze alebo podlahového čapu. Kompletné zabezpečenie dverí nie je len kvalitný zámok a samotné dvere, ale aj zabezpečenie závesov dverí a hlavne rámu čiže zárubne. Môžete mať kvalitné bezpečnostné dvere , viacnásobný kvalitný zámok , ale ak zlodej dokáže roztiahnuť kovovú zárubňu tlakom do strán , bola celá investícia úplne zbytočná . Riešením je v tomto prípade buď dodatočná betónová injektáž pozdĺž zvislých častí rámu dverí, aby sa tak zamedzilo vypáčeniu zámkov zo západiek, alebo kompletná výmena za nový bezpečnostný rám z oceľových profilov.

Ak máte byt na prízemí alebo prvom poschodí, je potrebné zamerať pozornosť na okná a balkónové dvere, pretože tie sú v poradí druhým najčastejším cieľom útoku bytových zlodejov. Rám balkónových dverí a dvere samotné majú byť pevné, aby páčením nedošlo k rozbitiu a vysypaniu skla. Riešením sú jednoznačne vrstvené bezpečnostné sklá. Lacnejší variant ponúkajú bezpečnostné fólie , ktorými dodatočne zadovážite existujúce sklá okien a balkónových dverí.

V prípade balkónových dverí navyše zvýšite bezpečnosť proti vlámaniu použitím zabezpečenia závesov a uzamykateľnej kľučky. Jednoduchý, ale veľmi účinný zábranný systém nielen pri dverách, ale aj pri oknách. Uzamykateľná kľučka s poistkou navyše slúži ako bezpečnostný prvok proti náhodnému otvoreniu, čo je neoceniteľné najmä v domácnostiach s malými deťmi . Takéto zabezpečenie vášho bytu minimalizuje riziko vlámania na prijateľnú úroveň, čo môže poisťovňa ohodnotiť výhodnejšími podmienkami poistnej zmluvy.

Možnosti zabezpečenia rodinného domu

V posledných rokoch dochádza k presunu majetkovej trestnej činnosti z miest na vidiek. Zabezpečiť dom, hospodárske budovy alebo garáž stojí ale nemalé peniaze. Každému asi napadne, že klasickým zabezpečením rodinného domu na dedine je pes. A je to tak. Psy dokážu svojím štekotom páchateľa majetkovej trestnej činnosti odradiť nielen od útoku na dom, ktorý strážia, ale niekedy tým zachráni aj tie susedné. To je praxou overená skutočnosť.

Samozrejme sofistikovanejším zabezpečením sú mechanické a elektronické zábranné systémy. Každé zabezpečenie domu je však tak odolné, ako odolný je jeho najslabší článok. Pri rodinnom dome je potrebné v prvom rade zabezpečiť všetky prístupové cesty. Na prvom mieste sú bezpečnostné dverné systémy, čo je kombinácia minimálne kvalitného bezpečnostného zámku, odolných dverí a bezpečnostného oceľového rámu. Pri oknách do troch metrov nad zemou je treba použiť bezpečnostné tvrdené sklá alebo bezpečnostné číre fólie. Dôležité je mať pri oknách systém zabezpečenia polohy, ktorý neumožní otvoriť okno, ktoré je cez noc v stave ventilácie. Toto je veľký problém a jedno z miest, kadiaľ vám zlodej prenikne do bytu najčastejšie.

Kameňom úrazu sú pivničné alebo pôdne okná, ktoré patria medzi vôbec tie najslabšie články zabezpečenia domu. Také okná je potrebné buď vybaviť kvalitne ukotvenou okrasnou mrežou alebo nahradiť novým tvrdeným sklom. Väčšina domov dnes disponuje kvalitným mechanickým zábranným systémom, lenže tie majú za úlohu zlodeja odradiť alebo spomaliť. Aby sme boli o narušení objektu včas informovaní, tak k tomu slúži elektronický zabezpečovací systém.

Elektronické systémy zabezpečenia

Elektronické zabezpečovacie systémy v byte alebo rodinnom dome rozdeľujeme z hľadiska spôsobu montáže a vzájomnej komunikácie jednotlivých bezpečnostných prvkov na klasické drôtové a bezdrôtové. V prvom prípade sú jednotlivé detektory a snímače vzájomne prepojené vodičmi. Inštalácia drôtového systému je z tohto dôvodu náročnejšia a teda drahšia. Montáž bezdrôtových systémov je oveľa jednoduchšia, ale ich obstarávacia cena je vyššia. Ďalej je potrebné venovať pozornosť pravidelnej údržbe, čo predstavuje minimálne raz ročne výmenu napájacích batérií.

Mozgom zabezpečovacieho zariadenia je elektronická ústredňa, ktorá vyhodnocuje signály od všetkých detektorov, ovláda GSM výstup alebo napríklad dverové biometrické zámky. Jednotlivé detektory strážia priestor, zmenu tlaku v miestnostiach, rozbitie skla alebo rozpojenie okien a dverí. Súčasťou komplexnej ochrany býva často požiarny detektor s detektorom plynu. Ak z domu odchádzate ako posledný, aktivujete režim stráženia všetkých vopred určených prístupových ciest a miestností. V prípade, že ste doma, ale chcete aktivovať ochranu proti vlámaniu v čase, keď spíte, aktivujú sa napríklad len detektory okien a dverí. Pokiaľ dôjde k narušeniu stráženého priestoru, zabezpečovacia ústredňa spustí sirénu a následne môže poslať informáciu o narušení na váš mobilný telefón alebo aktivovať poplach na pulte centrálnej ochrany. Môžete namietnuť, že než k vám, vzhľadom k dostupnosti, príde hliadka, bude dom kompletne vykradnutý. To máte pravdu, ale ak budete prepadnutí, je to neoceniteľná služba.

Stále častejšie sú využívané kamerové monitorovacie systémy. Výhodou je, že máte z akéhokoľvek miesta s pripojením k internetu možnosť okamžitej kontroly domu, bytu alebo záhrady vrátane hospodárskych budov. Obstaranie takéhoto systému je finančne náročnejšia záležitosť, ale ak doma nebývate často alebo takým spôsobom strážite chatu, je to určite dobrá investícia. Elektronické zabezpečovacie systémy sú ideálne v kombinácií s mechanickými zábrannými systémami a dobrou poistnou zmluvou. Potom môžete spať s čistým svedomím, že ste pre bezpečnosť svojej rodiny a majetku urobili maximum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *