Obnoviteľné zdroje energie v rodinných domoch

Obnoviteľné zdroje energie sú v posledných rokoch veľmi obľúbené, najmä v prípadoch, keď sú na ich využitie poskytované štátne dotácie. Každý investor by mal investíciu do systémov využívajúcich obnoviteľné prírodné zdroje veľmi dôkladne zvážiť, pretože v mnohých prípadoch ide o pomerne nové technológie, ktoré ešte nie sú dostatočne vyskúšané a názory jednotlivých odborníkov na ich uplatnenie a použitie sa môžu dosť výrazne líšiť.

Solárna energia

Solárna energia je stále častejšie využívaný zdroj energie pre domácnosť aj v Slovenskej republike. Podmienky pre jej využitie sú u nás pomerne priaznivé, napriek tomu musíme počítať s tým, že solárny systém veľmi pravdepodobne nepokryje všetky energetické výdavky domácnosti počas roka .

V našich podmienkach slúžia solárne kolektory prevažne na ohrev teplej úžitkovej vody a sú schopné pokryť 50-80% ročnej spotreby energie potrebnej na ohrev TÚV. Pre využitie týchto kolektorov na vykurovanie sa väčšinou využíva dvojokruhový systém, kedy voda ohriata v kolektoroch odovzdáva tepelnú energiu vode v zásobníku (výmenníku), ktorý je pripojený do rozvodu horúcej vody k vykurovacím telesám . Tento systém možno využívať celoročne. V zime by však v našich podmienkach tento systém nepokryl spotrebu tepla, preto je väčšinou kombinovaný s ďalším zdrojom tepla (najčastejšie plynový alebo elektrický kotol).

Ďalšou možnosťou je využitie fotovoltaických panelov, ktoré slnečnú energiu premieňajú na energiu elektrickú. Tú je potom možné využiť na vykurovanie, ďalšiu spotrebu v domácnosti, alebo je možné ju predať do verejnej siete a zo zisku financovať vlastnú spotrebu energií.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odoberá teplo zo zeme, podzemnej vody alebo aj zo vzduchu a túto energiu využíva na vykurovanie domu. Táto technológia umožňuje získavať teplo z týchto zdrojov aj v prípade, že ich vlastná teplota je podstatne nižšia ako teplota v zime.
Využitie tepelného čerpadla predpokladá vykurovanie nízkoenergetického domu. Pre prevádzku čerpadla je potrebné určité množstvo elektrickej energie, a ak by tepelné straty domu boli vysoké, nebola by prevádzka ekonomicky výhodná.

Varianty zapojenia tepelného čerpadla podľa zdroja tepla

Zisk tepla z veľkej plochy v malej hĺbke
Toto riešenie pripadá do úvahy v prípade, keď dom má k dispozícii veľkú záhradu, ktorá doteraz nie je upravená. Pre inštaláciu sa využívajú plastové rúrky s médiom, ktoré prenáša teplo. Rúrky sa umiestňujú do hĺbky najmenej 1 meter pod povrch, vo vzdialenosti 1 meter od seba a celkovo pokrývajú plochu zhruba 250 – 400 m2. Tento spôsob realizácie je najlacnejší, ale je potrebné mať k dispozícii veľký pozemok a celý systém správne navrhnúť. V prípade nesprávneho návrhu umiestnenia rúrok a ich celkovej plochy môže spôsobiť zníženie výkonu a po niekoľkých rokoch prevádzky úplnú nefunkčnosť systému.

Zisk tepla z veľkej hĺbky
V prípade, že vhodný pozemok pre plošné umiestnenie rúrok nie je k dispozícii, prichádza na rad variant hlbinného vrtu. Vrt má priemer 14cm a hĺbku 60 – 120 m podľa požiadaviek na výkon čerpadla. Do vrtu sa umiestni sonda, ktorou preteká nemrznúca zmes. V tejto variante je využívaná skutočnosť, že už niekoľko metrov pod povrchom zeme je celý rok konštantná teplota. Tento systém navyše môže v lete fungovať ako klimatizácia.

Zisk tepla z vody
Pre tento systém sa využíva buď spodná voda zo studne alebo povrchová voda napr. z rybníka. Podzemnú vodu zo studne možno využiť, ak je výdatnosť studne aspoň 1800l/hod. Voda z tejto studne sa odčerpáva, odoberie sa z nej teplo a ochladená voda sa vracia do druhej studne, tzv. vsakovacej.
V prípade odberu tepla z povrchovej vody sa využívajú plastové hadice položené na dne rybníka.
Tepelné čerpadlá využívajúce tepelné zisky z vody dosahujú najvyššiu účinnosť.

Zisk tepla z vonkajšieho vzduchu
Tento model sa využíva, ak nie je možné využiť žiadnu z predchádzajúcich variantov. Čerpadlo sa umiestňuje na záhradu, terasu alebo na strechu a jeho inštalácia je pomerne jednoduchá, nie sú potrebné žiadne zemné práce. Veľkou nevýhodou tohto riešenia však je, že spolu s klesajúcou vonkajšou teplotou klesá aj účinnosť systému a zvyšuje sa spotreba elektrickej energie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *