Feng Šuej – poradenstvo a návrhy pre byt aj dom

Hoci základné pravidlá a odporúčania pre vytvorenie harmonického bývania podľa Feng Šuej môže doma bez hlbších znalostí problematiky aplikovať každý, pre rozsiahlejšie návrhy je zvyčajne vhodné ponoriť sa do problematiky tejto filozofie hlbšie. Na pultoch kníhkupectiev v dnešnej dobe nájdete širokú ponuku zaujímavej literatúry, ktorá sa téme Feng Šuej do väčšej či menšej hĺbky venuje.

Ak si však sami na plánovanie priestoru netrúfate, prípadne nechcete tráviť čas štúdiom celej náuky, ponúka sa možnosť využiť služby niektorého z mnohých poradcov, ktoré sa na navrhovanie interiérov a exteriérov podľa Feng Šuej špecializujú.

Prehľad konzultantov pôsobiacich v Českej republike

Andrea Immanuela Gheorghe
Ponúka poradenstvo, návrhy, úpravy a realizácie súkromných aj komerčných priestorov a záhrad. Poskytuje aj službu Homestaging (úprava nehnuteľnosti a príprava na predaj). Poskytuje konzultácie pri výbere pozemku, situovania domu, začlenenie do územia a zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie.
http://www.fengshui-brno.cz

Aqua Ventus
Škola tradičného Feng Šuej. Ponúka rozbory, konzultácie a poradenstvo, posudky pozemkov pre novostavby, vypracovanie projektov a spoluprácu s architektom pri novostavbách či rekonštrukciách, realizácia na kľúč a posudky a realizácie záhrad. http://www.feng-suej.net/

Elezione s.r.o.
Ponúka vytvorenie bývania podľa zásad Feng Šuej od výberu vhodného pozemku po určenie doplnkov, kompletný audit domov, bytov a nebytových priestorov a individuálne odporúčanie pre každého člena domácnosti na základe osobných prvkov, šťastného smeru a astrologických zvierat. Poskytuje konzultácie pri výbere vhodného objektu pre podnikanie, a individuálne odporúčania v otázkach pracovných vzťahov.
http://www.kralovnafengsuej.cz/

Feng Shui Praha – Tradičná čínska škola 
Organizuje štúdium a kurzy Feng Šuej a ponúka konzultácie, poradenstvo a realizácie komerčných priestorov a záhrad. Ďalej ponúka vyhodnotenia pozemku pre stavbu domu, výstavbu a rekonštrukciu domu či bytu na kľúč, maľovanie bytov, domov a kancelárií na mieru a realizáciu malých i veľkých záhrad a parkov.
http://www.fengshui-cinskaskola.cz/

Ing. arch. Filip Havlík
Absolvent Českej školy Feng Shui sa špecializuje na architektonické návrhy a projektovanie novostavieb aj rekonštrukcií domov, prírodné materiály a moderné technológie. Navrhuje domy, byty a záhrady s celistvým prístupom k životnému priestoru a s ohľadom na ducha miesta. Zaoberá sa aj nízkonákladovými stavbami z alternatívnych materiálov.
http://www.filip-havlik.cz/

Ing. arch. Ivana Buttry, DiS 
Špecializuje sa na záhradne-architektonickú tvorbu a originálne návrhy záhrad. V minulosti spolupracovala s niekoľkými časopismi venovanými záhradným témam, v súčasnej dobe prednáša na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry na ČZU. Organizuje workshopy a kurzy záhradnej architektúry a ponúka aj osobné konzultácie.
http://www.buttry.eu/

Ing. arch. Kamila Bajerová (Válková) 
Zaoberá sa projektovaním permakultúrnych záhrad a záhrad podľa princípov Feng Šuej. Ponúka analýzu Feng Šuej pre existujúce domy a byty, a ďalej poradenstvo ohľadom vhodnosti pozemku či domu pri kúpe. Má za sebou aj návrhy a realizácie komerčných priestorov – obchodov, kancelárií a reštaurácií.
http://www.devagardens.euhttp://www.ekodomy.eu/

Ing. Ivan Tachezy 
Autorizovaný záhradný architekt sa venuje návrhom a realizácii záhrad, drobných záhradných stavieb aj verejnej zelene, doplnkovo ​​aj projektovanie a realizácie interiérov podľa pravidiel Feng Šuej. V roku 2005 bol jedným zo záhradníkov v relácii Českej televízie Záhrada je hra.
http://navolnenoze.cz/prezentace/ivan-tachezy/

Ing. Jana Černá
Ponúka odborné konzultácie a poradenstvo, podrobný rozbor súčasnej situácie a návrh opatrení, štúdie projektu podľa princípov Feng Šuej, dispozičné riešenie interiéru, výber vhodných tvarov, materiálov, farieb a doplnkov a dekorácií, očistu priestor, analýzu pozemku, určovanie geopatogénnych zón, návrhy záhrad a Feng Šuej pre prácu a podnikanie.
http://www.fengshui-poradna.cz

Ing. Jiří Šmikmátor 
Ponúka služby v oblasti poradenstva, konzultácií a spracovania štúdií zdravého bývania v bytoch či rodinných domoch podľa Feng Šuej. Ďalej pomoc pri výbere staveniska, optimálneho umiestnenia domu na pozemku a harmonizácii obytných domov a bytov. Venuje sa aj harmonizácii kancelárskych priestorov, vplyvu rozmiestnenia pracovísk a ich vybavenia na spokojnosť a výkon zamestnancov, optimálne umiestnenie kľúčových pracovníkov vo firme. Zaoberá sa aj Geomantiou – vyhľadávaním patogénnych zón, vodných prameňov, krajinských zlomov, krajinských sietí, psychosomatických zón a posudzovaním vplyvu krajiny a vodných zdrojov na obytné domy.
http://feng-suej.com

Ing. Milan Mašát
Poskytuje poradenstvo v oblasti bývania – posúdenie a nájdenie najlepšieho bývania z hľadiska Feng Šuej, zhodnotenie už obývaných priestorov, poradenstvo pri rekonštrukciách, nájdenie nápravných opatrení a riešenie špecifických problémov (rodina, zdravie, financie atď.)
http://www.fengsuej.org

Ing. Mojmír Mišun
Poskytuje konzultácie priestorov pre bývanie aj podnikanie, očistenie a harmonizáciu priestoru a posúdenie stavebnej dokumentácie v predprojektovej a projektovej etape. Ponúka posúdenie bývanie podľa intuitívnych metód a aj zložitejších výpočtov, riešenie súvisiacich čiastkových záležitostí na diaľku a vypracovanie štúdie podľa Feng Šuej vrátane obrazovej a výkresovej časti. Venuje sa organizovaniu prednášok a seminárov.
http://www.fengsuej.info

Ing. Zuzana Hašpicová
Profesionálna záhradná architektka sa venuje navrhovaniu rodinných záhrad, ale aj komerčných a verejných priestorov. Má za sebou realizácie parkov, zimných záhrad, balkónov aj interiérovej ​​zelene v komerčných priestoroch.
http://www.zelenydesign.cz/

Iva Matyášová 
Zaoberá sa navrhovaním, projektovaním a realizáciami interiérov a záhrad podľa princípov Feng Šuej. Poskytuje odborné konzultácie a návrhy súkromných i komerčných priestorov, stavieb, expozícií a výstav. Prevádzkuje poradňu pre Feng Šuej v Prahe a Uherskom Hradišti.
http://fengshuiplus.cz/

Ivona Drdlová
Poskytuje poradenstvo a konzultácie, návrhy interiérov, komplexnú diagnostiku priestorov, návrhy farieb interiérov a fasád. Dlhodobo spolupracuje s interiérovým štúdiom a bytovým dizajnérom.
http://feng-shui-art.cz

Lubica Mráčková 
Zaoberá sa návrhmi interiérov, exteriérov i komerčných priestorov. Ponúka posúdenie pôdorysu bytu, domu alebo aj stavebných plánov, návrh nového usporiadania miestností vrátane nábytku, farebné riešenie vnútorného interiéru a riešenie podporných prvkov, dekorácií a symbolov. Ďalej potom posúdenie a riešenie vonkajšieho priestoru okolo budovy a návrh úprav a riešenie pomocou techník Feng Šuej.
http://www.arady.cz

Ludmila Djemelová
Profesionálna konzultantka Feng Šuej sa venuje návrhom interiérov v súkromných aj komerčných priestoroch. Zameriava sa na harmonizáciu bývania, kancelárií i obchodov. Je autorkou knihy Feng Shui – sprievodca po ceste harmonickým životom. Ponúka individuálne konzultácie a riešenie problémov v už zariadenom priestore, komplexné riešenie interiéru, vrátane návrhu a dodania nábytku a ďalšieho vybavenia, posúdenie vhodnosti pozemku pre stavbu, navrhnutie najvhodnejšej orientácie domu a konzultácie návrhu stavby.
http://www.fengshuiporadenstvi.cz

Mgr. Alena Vránová
Absolventka Českej školy Feng Shui ponúka konzultácie a návrhy pre väčšie rekonštrukcie i drobné úpravy interiérov i záhrad, bytov i pracovísk, obchodov či reštaurácií. Konzultácie začlenenia prvkov Feng Šuej už vo fáze stavebného projektu, zistenie potenciálu priestoru, odhalenie jeho silných stránok aj slabín, ktoré sa dajú eliminovať či úplne odstrániť. Ďalej harmonizáciu priestoru podľa zásad Feng Šuej, poradenstvo v oblasti farebnosti stien, podláh, rozmiestnenie doplnkov, nábytku, kvetov, obrazov a umiestnenie Feng Šuej doplnkov pre harmonizáciu zlých vplyvov v priestore.
http://www.fengshuistudio.cz/

Mgr. Jarmila Matějová
Dizajnérka pre interiéry a záhrady sa zaoberá intuitívnym Feng Šuej. Ponúka komplexné i čiastkové služby v oblasti návrhov interiéru pre byty aj komerčné priestory, vrátane ich realizácie alebo asistencie pri nákupe a výbere vybavenia. Venuje sa aj návrhom záhrad, vrátane odporúčaní realizačných firiem a dohľadu nad vlastnou realizáciou. Preferuje hravé a nevšedné riešenie.
http://navolnenoze.cz/prezentace/jarmila-matejova/

Milada Matějková
Poskytuje konzultácie a návrhy Feng Šuej bytov, domov a komerčných priestorov. Ponúka analýzu potencionálu priestoru (bytu, domu, záhrady, komerčných priestorov – vyhodnotenie pozitívnych a negatívnych oblastí a ich prípadné eliminácie) a harmonizáciu priestoru podľa metód Feng Šuej. Pracuje na základe tradičného taoistického Feng Šuej.
http://www.fengshuiporadce.cz

Oriza – Mgr. Tereza Viktorová, Ing. Lucie Radová
Projektujú moderné, praktické a funkčné záhrady pre šťastný život v súlade s učením Feng Šuej. Návrhy záhrad vytvárajú podľa individuálnych potrieb a prianí klienta. Pri návrhu zohľadňujú energetické pomery na pozemku aj energiu ľudí, ktorí priestor používajú. Využívajú metódu piatich zvierat, Pa Kua a Deviatich nebies.
http://www.oriza.cz/

Peter Fridrich
Poskytuje konzultácie v oblasti harmonizácie domov a bytov, komplexného projektovania domov, analýzu a úpravu existujúcej hrubej stavby, úpravy už existujúcich projektov podľa Feng Šuej, analýzu pozemku a návrh vhodného umiestnenia domu, poradenstvo pri hľadaní vhodného pozemku na stavbu domu, zariadenie kancelárií podľa Feng Šuej, výber obrazov, sôch a doplnkov pre zariadenie bytov, domov a reprezentačných miestností.
http://fengshuiforlife.eu/

Romana Sýkorová
Absolventka Českej školy Feng Shui ponúka pomoc s výberom vhodného bytu, domu či pozemku, poradenstvo s rekonštrukciou, návrh interiéru súkromných i komerčných priestorov.
http://www.fengshuikonzultace.cz

Silvia Doušová 
Absolventka Českej školy Feng Shui ponúka podrobný návod na úpravu konkrétneho bývania a detailný písomný a grafický rozbor využiteľný pri postupných úpravách bytu, ďalej spracovanie plániku domu či bytu s vyznačenou energetickou situáciou a hlavnými navrhovanými zmenami a odporúčanou farebnosťou jednotlivých miestností.
http://www.dousova.cz

Věra Nosková 
Ponúka návrhy nových interiérov a obnovu existujúcich so zachovaním funkčných a kvalitných prvkov. Zameriava sa aj na zariaďovanie a zmeny komerčných priestorov. Poskytuje aj služby Homestaging (profesionálna príprava a prezentácia nehnuteľností na predaj a prenájom) s využitím princípov Feng Šuej.
http://www.veera.cz/

Záhradná architektúra Jitřenka – Ing. Ludmila Hniličková, Ing. Michaela Tužilová 
Pri navrhovaní záhrad využívajú školu tvaru, intuitívneho Feng Šuej a školy Pa-Kua a piatich prvkov. Prispôsobujú záhrady podľa Feng Šuej západnej kultúre a štýlu života. Znalosti o Feng Šuej čerpajú z kurzov v Českej republike a Rakúsku.
http://www.projekty-zahrad-realizace-aranzovani.cz/zahrady-podle-feng-suej/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *