Akumulačná nádrž v domoch

Akumulačná nádrž nám slúži na akumuláciu vykurovacej vody. Najčastejšie sa používajú pre zapojenie kotlov na biomasu, solárnych kolektorov alebo iných zariadení pre ohrev vykurovacej vody. Kedy je potrebné zabezpečiť nízkoteplotné vykurovanie.

Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž

Kotly na kusové drevo majú efektívnu účinosť len v rozsahu 50-100% výkonu. Pri obmedzenom výkone pod hodnotu 50% nastáva nedokonalé horenie, čo má za následok nízku účinosť kotla, zvýšenú produkciu škodlivýn, zanášanie kotla a komína sadzami a skrátenie životnosti kotla. V celej vykurovacej sezóne je však potrebný výkon kotla nižší ako 50%. S akumulačnými nádržami dokážeme kotol prevádzkovať s maximálnou účinosťou, pričom prebytok výkonu ktorý nieje potrebný pre vykurovanie sa ukladá do akumulačnej nádrže. Ak je nádrž nabitá, je nutné kotol odstaviť. Potom zdrojom tepla je akumulačná nádrž, ktorou môžeme vykurovať teplom až niekoľko dni podľa zvolenej veľkosti zásobníka a vonkajšej teploty exterieru. Po vyčerpaní tepla z nádrže kotol znovu spustíme do prevádzky. Viac na magazín o bydlení

Týmto nám akumulačná nádrž umožňuje zabezpečiť tepelnú pohodu v interieri a kvalitnú prevádzku kotla.

Výhody akumulačnej nádrže:

  • akumulácia prebytočného tepla v čase nadvýroby zo zdroja tepelnej energie (napr. kotla na kusové drevo)
  • kotol stale pracuje s maximálnou účinosťou, čím sa predlžuje životnosť kotla
  • akumulované teplo, môže v prechodných obdobiach vykurovacej sezóny vystačiť aj na niekoľko dní na kúrenie z akumulačnej nádrže bez zásahu obsluhy, týmto sa znížia časové nároky na obsluhu kúrenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *