Rekuperačné jednotky

Rekuperácia (spätné získavanie tepla) je proces, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Rekuperačné výmenníky tepla sa najčastejšie osadzujú priamo do vetracích jednotiek.

Rekuperáciu je tak možné využiť prakticky vo všetkých typoch objektov pri hygienicky nutnom vetraní – a to od bytov a rodinných domov, cez občianske stavby, bazény až po priemyselné stavby. V poslednej dobe sa v súvislosti so stále vzrastajúcou cenou energie rekuperácia využíva stále častejšie aj pre rodinné domy a byty.

Pre predhriatie čerstvého vzduchu sa čoraz častejšie využíva zemný výmenník. Krajina totiž výborne funguje ako zásobník slnečnej energie. V lete sa naopak využíva jej chladu k ochladzovaniu čerstvého vzduchu. Zemný výmenník tepla je tvorený potrubím, ktoré je uložené do zeme. Vzduch sa nasáva prostredníctvom ventilátora rekuperačné jednotky. K zemnému výmenníku tepla je dôležité zabudovať tiež predradený filter pre čistenie nasávaného vzduchu. Ten zabráni usadzovaniu prachu a peľu na stenách rúr a zamedzí tvorbe baktérií a mikroorganizmov. Filter sa mení podľa potreby.

Ak uvažujete o kúpe rekuperačnej jednotky, jedným z kľúčových kritérií, ktoré by ste mali pri výbere zohľadniť je jej účinnosť. Ide o to, koľko tepla sú rekuperačné zariadenia schopné previesť z odpadového vzduchu do čerstvého. Účinnosť rekuperácie je ovplyvnená jej konštrukciou a tzv. prestupnou plochou, teda veľkosťou plochy, kde prebieha teplotná výmena medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Bežné rekuperátory s krížovým doskovým výmenníkom majú účinnosť medzi 60 – 70%. Pri maximálnom objemovom prietoku vzduchu pritom ich účinnosť klesá pod hranicu 50%.

TIP: tieto rekupačné jednotky viete kúpiť aj na Hej.sk internetovom obchode. Odporúčame pre nákup použiť zľavové kupóny na Hej.sk ktoré nájdete tu

Moderné rekuperačné jednotky možno nastaviť tak, aby kontrolovali vlhkosť vzduchu na požadovanú hodnotu. Trvalý odvod vzduchu a spolu s tým aj odvod vlhkosti možno u vetracieho zariadenia, na rozdiel od bežného vetrania oknami, pohodlne kontrolovať. Ak napríklad svoj dom musíte na dlhšiu dobu opustiť, nastavíte vetranie na nevyhnutné minimum a vyhnete sa tak vzniku neprimeranej vlhkosti a zatuchnutého vzduchu.

Niektoré rekuperačné jednotky možno nastaviť rôznym spôsobom. Intenzitu vetrania možno napríklad nastaviť na nízky stupeň s tým, že vlhkosť je sledovaná čidlom a pri prekročení maximálnej hranice vlhkosti je zopnuté tzv. nárazové vetranie, ktoré trvá tak dlho, kým je prekročená maximálna vlhkosť. Naopak, ak je vlhkosť vzduchu veľmi nízka, je prostredníctvom čidla aktivované parné zvlhčovanie. Využiť možno aj výmenník vlhkosti, ktorý z odvádzaného vzduchu odovzdáva vlhkosť do vzduchu privádzaného. Domy alebo byty s malou produkciou vlhkosti (a teda s nízkou vzdušnou vlhkosťou) môžu za použitia tohto špeciálneho výmenníka dosiahnuť výrazného zlepšenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *