Podlahové a stenové vykurovanie v domoch

Podlahové a stenové vykurovanie patria medzi nízkoteplotné systémy vykurovania, kde obehová voda prúdi v plast hlinikových rúrkach s maximálnou prívodnou teplotou 45°C. Pri podlahovom vykurovaní sú plast hlinikové rúrky zaliaté poterom v podlahe, pri stenovom vykurovaní sú rúrky ukotvené na obvodové murivo a omietnuté omietkou.

Pokračovať v čítaní “Podlahové a stenové vykurovanie v domoch”

Záhrada v rodinnom dome

Nič nedodá rodinnému domu na kráse tak, ako nádherná záhrada. Hoci všeobecné vlastnosti všetkých záhrad sú veľmi podobné, nikde nenájdeme dve úplne rovnaké záhrady. To je dané miestnymi podmienkami s prihliadnutím na ekonomické realizácie stavby. Pokiaľ máte možnosť budovať záhradu úplne novú, teda najmä v prípade novostavieb, by mala byť hlavným dôvodom modulácie individualita majiteľov. Záhrada bude v budúcnosti slúžiť hlavne Vám, a preto by ste si ju mali stvoriť presne podľa svojich predstáv tak, aby práve Vám poskytovala to najväčšie pohodlie.

Pokračovať v čítaní “Záhrada v rodinnom dome”

Rekuperačné jednotky

Rekuperácia (spätné získavanie tepla) je proces, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Rekuperačné výmenníky tepla sa najčastejšie osadzujú priamo do vetracích jednotiek. Pokračovať v čítaní “Rekuperačné jednotky”

Obnoviteľné zdroje energie v rodinných domoch

Obnoviteľné zdroje energie sú v posledných rokoch veľmi obľúbené, najmä v prípadoch, keď sú na ich využitie poskytované štátne dotácie. Každý investor by mal investíciu do systémov využívajúcich obnoviteľné prírodné zdroje veľmi dôkladne zvážiť, pretože v mnohých prípadoch ide o pomerne nové technológie, ktoré ešte nie sú dostatočne vyskúšané a názory jednotlivých odborníkov na ich uplatnenie a použitie sa môžu dosť výrazne líšiť. Pokračovať v čítaní “Obnoviteľné zdroje energie v rodinných domoch”

Elektrina ako tepelný zdroj pre vykurovanie domu

Elektrina, ako tepelný zdroj pre vykurovanie, je z hľadiska nárokov na výrobu najnáročnejšia. Nie je teda prekvapujúce, že je to najdrahší zdroj energie. K celkovému zlepšeniu nevedie ani fakt, že medzi cenou energie, cenou ohrievača a komfortom obsluhy, sa oproti ostatným zdrojom najľahšie mení na tepelnú energiu. Pokračovať v čítaní “Elektrina ako tepelný zdroj pre vykurovanie domu”